Gim1ddz na Facebooku
bip


10-lecie współpracy

Minęło 10 lat od zainicjowania wymiany międzyszkolnej miedzy naszym gimnazjum oraz szkołą partnerską w Raunheim. W ramach współpracy między miastami partnerskimi powstał wówczas projekt wymiany międzyszkolnej; projekt, który skutecznie i konsekwentnie realizowany jest od 10 lat.

W owym czasie zarówno strona niemiecka jak i polska podjęła szereg inicjatyw zmierzających do zintegrowania młodzieży niemieckiej i polskiej. Choć cele takiej integracji nie zostały natychmiast sprecyzowane i określone w sposób ostateczny (co zresztą byłoby niemożliwe), to można zaryzykować stwierdzenie, że pomysły takie krystalizowały się cały czas i że obecnie- po upływie 10 lat, zarówno my jak i strona niemiecka mamy już wspólną i konkretną wizję naszej współpracy na dalsze lata.

Warto w tym miejscu, przy okazji 10 - letniego jubileuszu współpracy między naszymi szkołami wspomnieć o ogromnym wkładzie, jakie wnieśli w ów/ ten projekt Pan Golka po stronie niemieckiej jak również Pan- Henryk Siodlaczek po stronie polskiej. To oni byli, jak wspomniano, inicjatorami wymiany, przez długi czas koordynowali projekt i podęli szereg działań, by współpraca i wymiana międzyszkolna była coraz bardziej owocna.

Wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich 10 lat. Uczniowie z Niemiec odwiedzali nasz kraj pięciokrotnie, nasi uczniowie również pięć razy odwiedzili Raunheim i okolice. Oprócz korzyści językowych płynących z tego rodzaju odwiedzin, uczniowie obu szkół mieli okazję poznać walory turystyczne regionów, zarówno tych położonych w sąsiedztwie Raunheim jak i tych (leżących) u podnóża Gór Sowich oraz poznać szereg malowniczych okolic w sąsiedztwie Dzierżoniowa. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że strona polska może być dumna z faktu, że choćby samo usytuowanie Dzierżoniowa stwarza szereg możliwości do poznawania walorów geograficznych jak i historycznych naszego regionu. Ma to swoją niezaprzeczalną wartość w tego rodzaju wymianie.

Choć nie zawsze udawało się do końca pokonać pewne bariery językowe, choć niemieccy i polscy uczniowie posługiwali się czasami specyficzną odmianą języka „esperanto” (czy raczej ‘experimentanto’), z pewnością inne bariery zostały w znacznym stopniu pokonane. Dokonała się owa integracja młodzieży dwóch sąsiednich i sąsiadujących ze sobą krajów, która jest tak ważnym elementem tego rodzaju projektów.

Jesteśmy wdzięczni stronie niemieckiej za możliwość tego rodzaju współpracy- i za całą bogatą ofertę rekreacyjną i edukacyjną, a jednocześnie żywimy nadzieję, że również uczniowie z Raunheim/Niemiec czuli się dobrze w naszym kraju, naszej miejscowości, czy szkole. Wierzymy, że wymiana tego rodzaju w przyszłości zaowocuje nowymi, coraz bardziej interesującymi, coraz bardziej śmiałymi pomysłami.

Zehn Jahre der Zusammenarbeit im Rahmen des Schulaustausches

Es sind bereits 10 Jahre vergangen, nachdem der Schulaustausch zwischen der Partnerschule in Raunheim und unserem Gymnasium in Dzierzoniów initiiert worden war. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstand in jener Zeit das Projekt, das erfolgreich und kontinuierlich wie auch konsequent bis zum heutigen Tag realisiert wird. In dieser Periode hat sowohl die polnische Partei als auch die deutsche Seite eine Menge von Initiativen aufgegriffen, deren Ziel es war, die deutsche und die polnische Schule und Schüler möglichst zu integrieren.

An dieser Stelle scheint es sehr wichtig, es zu betonen, welch großen Beitrag zu diesem Projekt Herr Golka- an der deutschen Seite und Herr Siodlaczek- an der polnischen Seite geleistet haben. Sie waren die Initiatoren des Schulaustausches und auch sie waren für lange Zeit für die Koordinierung und die Koordination des Projekts zuständig. Sie waren schließlich diese Personen, die daran interessiert waren und viel Sorge dafür getragen haben, den erwähnten Schulaustausch im Rahmen des Möglichen interessant und „fruchtbar“ zu machen.

Innerhalb von den letzten zehn Jahren ist vieles geschehen. Die Schüler aus Deutschland besuchten unser Land und unsere Stadt fünf Male, auch unsere Schülen haben Raunheim und die Nachbarnortschaften von Raunheim fünf Male besichtigt. Außer den Profiten, die aus solchen Besuchen erfolgten, hatten die Schüler der beiden Parteien oft die Gelegenheit, die touristischen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Gebiete kennen zu lernen, die in der Nachbarschaft von Raunheim gelegen sind wie auch die Sehenswürdigkeiten, die am Fuß vom Eulengebirge und in der Nachbarschaft von Dzierzoniów situiert sind.

Obwohl es nicht immer möglich war, die Sprachbarrieren vollkommen zu überwinden, so sind viele andere Barrieren doch überwunden worden. Es ist zu einer Integration der Jugend von zwei Nachbarstaaten gekommen, die eine wichtige Komponente von Projekten solcher Art ist und bleibt.

Wir sind der deutschen Seite dafür dankbar, solchen Austausch möglich und effektiv zu machen, auch sind wir für das reiche Angebot der deutschen Seite dankbar. Zugleich hegen wir die Hoffnung, dass auch die Schüler aus Raunheim gute Erinnerungen aus ihren Aufenthalten in Polen- Dzierzoniów und gute Assoziationen mit unserer Stadt und unserer Region haben , dass sie diese Erinnerungen in ihrem Gedächtnis behalten werden und dass der Schulaustausch zwischen unseren Schulen in der Zukunft immer mehr Früchte in Form von interessanten Projekten und Ideen solcher Art bringen wird.Copyright ©2010 by maszynista119@gmail.com